Wat ziet je patiënt als hij of zij inlogt op PhysiApp®?

Met Physitrack is het een optie om programma's uitgeprint mee te geven, maar waar Physitrack zich écht mee onderscheidt is PhysiApp, onze gratis app voor patiënten en cliënten.

Overzicht

1. Uw cliënt logt in op PhysiApp

Uw cliënten gaan naar www.physiapp.nl of downloaden onze applicatie voor iOS of Android en voeren hier hun toegangscode in.

Toegangscode:

Als een oefenprogramma gekoppeld of toegewezen is aan een cliënt, bevat deze een toegangscode. U verstuurt de toegangscode naar uw cliënt vanuit Physitrack via e-mail, of u geeft de toegangscode bijvoorbeeld op papier of mondeling mee.

Vertrouwelijke informatie? Geboortejaar vereist.

Als er vertrouwelijke informatie in het programma staat (zoals een oefenvideo met de cliënt in beeld), dan zal uw cliënt ook zijn of haar geboortejaar in moeten voeren om toegang te krijgen tot het programma

2. Voltooi vragenlijst (indien toegewezen)

Physitrack laat u kiezen uit vele uitkomstmaten, maar u kunt ook uw eigen vragenlijsten en uitkomstmaten toevoegen.

3. Voorlichtingsmateriaal & uw logo (indien toegevoegd)

Als u voorlichtingsmateriaal heeft toegevoegd ziet uw cliënt dit zodra ze het oefenprogramma openen.

4. Uw cliënt ziet de geplande oefeningen voor vandaag

PhysiApp toont elke dag welke oefeningen er voor die dag gepland staan. Het is hierbij ook mogelijk vooruit of terug te kijken naar oefeningen die op andere dagen gepland staan of stonden.

N.B. Hoewel u zelf een programma kunt opstellen die elke dag herhalen (een dagelijks programma) of een programma optelt met verschillende oefeningen op verschillende dagen (een wekelijks programma), laat PhysiApp dit verschil niet zien aan uw cliënt.
5. Uw cliënt klikt op een oefening om de video te bekijken


6. Uw cliënt klikt op "Voltooi"

Als u therapietrouw bijhoudt, is het voor uw cliënt mogelijk om aan te geven in welke mate zij de voorgeschreven oefening hebben uitgevoerd (dus ook aantal herhalingen, sets, gewicht et cetera). Uw cliënt kan ook pijnscores aangeven of u een bericht sturen over zijn of haar ervaringen.Resultaten cliënt

AIs u therapietrouw bijhoudt, is het voor zowel u als uw cliënt mogelijk om zelf de resultaten tijdens het programma te bekijken.


Ga door naar Les 6: Oefenprogramma's bewerken

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er was een probleem met het versturen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Contact opnemen? Bericht sturen aan Physitrack Bericht sturen aan Physitrack