Nieuw: Covid-19 protocollen in bibliotheek

Afgelopen weken heeft een werkgroep van de Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Lectoraat Innovatie van Beweegzorg en de Academische Werkplaats Fysiotherapie zich ingespannen om tot een gezamenlijke visie te komen rondom de revalidatie van patiënten die in de herstelfase zitten van COVID-19. 
Patiënten in de herstelfase van COVID-19 komen voor hulpvragen rondom het fysiek functioneren onder behandeling bij fysiotherapeuten. In de huidige ‘anderhalve meter samenleving’ wordt waar mogelijk zorg op afstand geboden. Dit wordt ingezet om patiënten te monitoren, behandelen en ondersteunen in de thuissituatie. Dit past ook bij de huidige ontwikkelingen in het zorgbeleid met als vertrekpunt ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Hierbij wordt het gebruik van e-health gestimuleerd, waarbij blended zorg een mooie combinatie is van (fysieke of via videoconsult) face-to-face zorg en een digitale applicatie. De vraag is wat de content van deze blended zorg moet zijn voor deze specifieke, nieuwe patiëntenpopulatie. Een advies hierin is gewenst.
Om tot dit advies te komen is op de volgende manier input opgehaald:
  • Er zijn vier brainstormsessies georganiseerd met het doel inzicht te krijgen in de benodigde inhoud van fysiotherapeutische blended zorg in de herstelfase van patiënten met COVID-19 virus. Aan deze brainstormsessies hebben in totaal 22 fysiotherapeuten meegedaan. Deelnemers waren een variatie van longfysiotherapeuten, fysiotherapeuten uit het REACH netwerk, vertegenwoordigers voor de ziekenhuisfysiotherapie, geriatrische fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, en fysiotherapeuten die ook een rol als docent hebben.
  • Om mee te denken vanuit het patiëntperspectief heeft een vertegenwoordiger van het Longfonds aan één van de brainstormsessies deelgenomen.
  • Tot nu toe (19-5-2020) is één patiënt via een telefonisch interview gevraagd naar de benodigde inhoud van blended zorg; er volgen binnenkort nog een aantal contacten
  • Het standpunt van het KNGF over de nazorg van patiënten met COVID-19*; met ons advies in dit document volgen we het standpunt KNGF 1.1. Binnenkort volgt het standpunt KNGF 2.0; we zullen de wijzigingen dan direct communiceren zodat dat eventueel nog meegenomen kan worden.

* https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/coronavirus/kngf-standpunt-fysiotherapie-bij-patienten-met-covid-19-versie-1.0.pdf

Deze oefenprogramma's dienen niet als vervanging van het KNGF-standpunt COVID-19; Het (dynamische) KNGF standpunt COVID-19 dient als inhoudelijke basis van zorg aangehouden te worden.
Dit project heeft geresulteerd in 8 nieuwe protocollen die u als Physitrack-gebruiker terug kunt vinden in de bibliotheek onder 'Oefenprogramma's':

U kunt oefenprogramma's ook combineren door simpelweg meerdere oefenprogramma's aan te vinken. 

Voor inhoudelijke vragen over de totstandkoming van deze oefenprogramma's kunt u terecht bij Corelien Kloek van het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg via [email protected]

Contact opnemen? Bericht sturen aan Physitrack Bericht sturen aan Physitrack