Hoe pas ik de scoreberekening aan bij mijn eigen meetinstrumenten?

Als u uw eigen meetinstrument heeft aangemaakt, is het mogelijk om het zo in te stellen dat u:

 • de scores voor meerkeuzevragen in bulk kunt instellen
 • vragenscores kunt groeperen voor subscores, of
 • de score kunt selecteren voor ieder antwoord van elke vraag.

Scores in bulk instellen voor meerkeuzevragen

Kies of de vragen van laag naar hoog of van hoog naar laag worden gesorteerd, en of ze numeriek of procentueel worden gescoord. 

Voor meerkeuzevragen kiest u de stappen waarmee u al deze antwoorden wilt laten toenemen of afnemen. Klik op "Sla op". U kunt deze wijzigingen bekijken in het tabblad "Vraag-scores".


Vraagscores groeperen

Het is mogelijk dat u uit de verzameling van bepaalde vragen subscores van uw vragenlijst wilt maken. Ga eenvoudigweg naar "Vragen groeperen" en klik op "Voeg vragengroep toe".

Dit stelt u in staat om de subgroep een titel te geven en de vragen te selecteren waarvan de scores in deze subcategorie worden gecombineerd.


Op maat gemaakte scores voor elk antwoord

Misschien wilt u niet dat al uw antwoorden hetzelfde worden gescoord. Met behulp van het tabblad "Vraag-scores" kunt u de scores voor elk van uw vragen op maat maken.

De vragen die als bereik worden beoordeeld liggen vast, maar de vragen met meerkeuzevragen kunnen worden gewijzigd. Klik op "Sla op" om deze wijzigingen te bewaren.


Uw eigen scoreregels toevoegen

Voor een geselecteerde vragenlijst kunt u op de pagina Instellingen > Scoren vragenlijst kiezen voor " Override default scoring" en uw eigen scoreformule invoeren. (Dit kan nodig zijn voor sommige vragenlijsten die hun score niet simpelweg baseren op de som van alle waarden van de geselecteerde opties).

Om uw eigen scoreregels toe te voegen:

 • Ga naar Instellingen > Scoren vragenlijst
 • Schakel het selectievakje "Override default scoring" in.
 • Voer de scoreformule in die u wilt gebruiken (zie de syntaxis hieronder)
 • Sla op
Let op dat u ook de standaard score op het niveau van "Vragen groeperen" kunt opheffen.
Als uw vragenlijst één of meer vraaggroepen heeft:
 • Ga naar Instellingen > Vragen groeperen
 • Klik op de naam van de groep
 • Schakel het selectievakje "Override default scoring" in.
 • Voer de scoreformule in die u wilt gebruiken (zie de syntaxis hieronder)
 • Sla op

De syntaxis van de vraagscoringsformule

 • De geselecteerde waarde van elke vraag wordt weergegeven door een variabele qn, waarbij n het nummer van de vraag is. Om bijvoorbeeld de waarde te krijgen die de client voor vraag 1 heeft geselecteerd, zou u q1 gebruiken.
 • U kunt eenvoudige berekeningen gebruiken (optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen) en met behulp van haakjes de voorrang van de berekening instellen.
 • Het resultaat van uw aangepaste score wordt altijd afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (rond getal).
 • Alle vragen voor de meetinstrument (of, als u regels stelt voor een vraaggroep, de vragen in de vraaggroep) moeten worden opgenomen in uw formule. Als u een berekening wilt uitvoeren voor slechts een deelverzameling van vragen, maak dan een vraaggroep aan.
Voorbeelden
 • Als de scoringsformule voor een meetinstrument met 4 vragen is, en u wilt alle antwoorden bij elkaar optellen en er vervolgens 5 van aftrekken, dan wordt dit als volgt uitgeschreven:
q1+q2+q3+q4-5
 • Om de gemiddelde score te krijgen van een meetinstrument die 4 vragen heeft, gebruik je:

(q1+q2+q3+q4)/4

Contact opnemen? Bericht sturen aan Physitrack Bericht sturen aan Physitrack