4. 'Delen' uitgelegd

Binnen PT Direct is het mogelijk om op een makkelijke manier snel informatie te delen met uw praktijk, organisatie en/of netwerk. 

U kunt met PT Direct:

  • Cliënten delen tussen verschillende personen binnen uw team om bijvoorbeeld gezamenlijk een patiënt te behandelen of bij waarneming een andere zorgverlener het programma bij te laten werken.
  • Inhoud delen, bijvoorbeeld om oefeningen, oefenprotocollen, voorlichtingsmateriaal en uitkomstmaten te verspreiden binnen uw eigen praktijk of organisatie.

PT Direct maakt het mogelijk om deze zaken op 2 manieren te delen:

  1. Master-to-peer: Via één door u aangewezen moederaccount wordt informatie gedeeld naar alle andere zorgverleners binnen uw netwerk.
  2. Peer-to-peer (deelgroepen): Binnen uw netwerk wordt alle informatie van de door u geselecteerde personen met elkaar gedeeld.

De verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Cliënten Inhoud (Oefenprogramma's, oefeningen, voorlichtingsmateriaal etc.)
Stel een 'deelgroep in' waar alle cliënten van alle geselecteerde zorgverleners
binnen uw PT Direct account worden gedeeld.
Door aan te vinken van wie u wilt dat er onderling informatie wordt gedeeld
wordt deze deelgroep bepaald.

Cliënten die binnen deze deelgroep worden gedeeld, worden niet nogmaals
gedeeld in onderlinge deelrelaties (in reguliere Physitrack accounts).
Verspreid alle zelfgemaakte inhoud van een specifiek aangewezen 'moederaccount' onder alle zorgverleners binnen uw netwerk.

PT Direct content wordt niet verspreid via onderlinge deelrelaties. Wanneer iemand anders dus een oefenprogramma aanmaakt binnen zijn/haar account wordt deze niet gedeeld met de groep.

Stel een 'deelgroep' in waar specifiek door zorgverleners aangemaakt materiaal wordt gedeeld onder geselecteerde zorgverleners. Alle oefenprogramma's die worden aangemaakt door zorgverleners worden onderling met elkaar gedeeld.

Volgende artikel: 5. Oefenmateriaal delen

Contact opnemen? Bericht sturen aan Physitrack Bericht sturen aan Physitrack