'Delen' uitgelegd in PT Direct

Binnen PT Direct is het mogelijk om op een makkelijke manier snel informatie te delen met uw praktijk, organisatie en/of netwerk. 

U kunt met PT Direct:

  • Cliënten delen tussen verschillende personen binnen uw team om bijvoorbeeld gezamenlijk een patiënt te behandelen of bij waarneming een andere zorgverlener het programma bij te laten werken.
  • Inhoud delen, bijvoorbeeld om oefeningen, oefenprotocollen, voorlichtingsmateriaal en uitkomstmaten te verspreiden binnen uw eigen praktijk of organisatie.

De verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Cliënten delen:

Stel een 'deelgroep in' waar alle cliënten van alle geselecteerde zorgverleners binnen uw PT Direct account worden gedeeld. 
Door aan te vinken van wie u wilt dat er onderling informatie wordt gedeeld wordt deze deelgroep bepaald.

Cliënten die binnen deze deelgroep worden gedeeld, worden niet nogmaals gedeeld in onderlinge deelrelaties (in reguliere Physitrack accounts).

Dit doet u onder 'Onderling delen:

Inhoud (Oefenprogramma's, oefeningen, voorlichtingsmateriaal etc.) 

Centraal naar de andere licenties:

Verspreid alle zelfgemaakte inhoud van een specifiek aangewezen 'moederaccount' onder alle zorgverleners binnen uw netwerk.

PT Direct content wordt niet verspreid via onderlinge deelrelaties. Wanneer iemand anders dus een oefenprogramma aanmaakt binnen zijn/haar account wordt deze niet gedeeld met de groep.

Dit doet onder het kopje 'Masteraccount auteur':</ol>

Alles onderling met elkaar delen:

Stel een 'deelgroep' in waar specifiek door zorgverleners aangemaakt materiaal wordt gedeeld onder geselecteerde zorgverleners. Alle oefenprogramma's die worden aangemaakt door zorgverleners worden onderling met elkaar gedeeld.

Dit doet u onder het kopje 'Onderling delen':

Volgende artikel: 5. Oefenmateriaal delen

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er was een probleem met het versturen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Contact opnemen? Bericht sturen aan Physitrack Bericht sturen aan Physitrack