Cliëntenrapportages

De cliëntrapportage is een PhysiData-instrument dat het voor een zorgverlener mogelijk maakt om patiënten te identificeren die meetinstrumenten niet invullen, hun voorlichtingsmateriaal niet bekijken of lage therapietrouw hebben op hun voorgeschreven oefeningen.

Cliënt rapportage is beschikbaar voor alle zorgverleners die Physitrack gebruiken, als onderdeel van het basisabonnement van Physitrack en is te vinden onder het tabblad Cliënten.

De tabellen worden automatisch aangevuld als er missende informatie wordt geïdentificeerd. De tabellen kunnen eventueel worden geëxporteerd als CSV-bestanden om verwerkt te worden in onderzoek of softwareprogramma’s as SPSS.

Contact opnemen? Bericht sturen aan Physitrack Bericht sturen aan Physitrack