Hoe kan ik meerdere programma's tegelijkertijd versturen naar een patiënt?

Let op: deze functie werkt vooralsnog alleen op de webversie van Physitrack.

Een patiënt kan meerdere programma's toegewezen krijgen op hetzelfde moment, zowel door u, als door collega's met wie u een patiënt deelt.

 • Therapietrouw wordt apart bijgehouden voor elk oefenprogramma
 • Programma's hebben een onafhankelijke begin- en einddatum 
 • Dagelijkse en wekelijkse programma's kunnen worden gecombineerd 
 • Er is een limiet aan 5 actieve programma's per patiënt 
 • De programmacode loopt af wanneer het laatste programma eindigt (inclusief geplande vragenlijsten)

Programma's worden gecombineerd als aparte programma's binnen 1 toegangscode. Dit betekent dat de patiënt slechts 1 keer hoeft in te loggen om de verschillende programma's te zien. 

Hoe kunt u meerdere programma's toewijzen

Optie 1: Vanuit de pagina met patiënten

 1. Ga naar "Patiënten" en zoek de patiënt (met een actief programma) aan wie u een additioneel programma wilt toewijzen. 
 2. Klik op de "Wijs nieuw programma toe" knop
 3. U wordt gevraagd of u het programma wilt toevoegen aan het huidige programma, of dat u het huidige programma wilt vervangen door een nieuw programma. 
 4. Selecteer "Voeg dit programma toe aan huidige actieve toegangscode".
 5. Klik op de "Wijs programma toe" knop. 
 6. Ontwerp en wijs een programma toe zoals u dat altijd doet. 

Tip: Verander de naam van het oefenprogramma. Dit is wat uw patient ziet binnen PhysiApp (zie afbeeldingen onder). U kunt dit doen door op de naam te klikken in de programmabewerker.

Optie 2: Vanuit de bibliotheek

 1. Ga naar de bibliotheek en ontwerp een programma zoals u normaal doet.
 2. In de programmabewerker, klik op "Wijs toe".
 3. Selecteer de patiënt aan wie u het programma wilt toewijzen. Dit kan ook een patiënt zijn die al een actief programma heeft.
 4. Klik "Wijs programma toe".

U kunt individuele programma's los van elkaar beëindigen. 

Wat uw patiënt ziet:

Als uw patiënt is ingelogd met een programmacode met meerdere programma's, zien zij de verschillende programma's van elkaar gescheiden door een balk met daarin de titel van de afzonderlijke programma's.

Webversie:

iOS versie:

Tip: verander de volgorde waarin de programma's worden getoond. 

 1. Ga naar "Patiënten" en klik op de desbetreffende patiënt 
 2. Als de patiënt een actief programma heeft met meerdere programma's, dan ziet u een button met "Volgorde programma's". Klik hierop. 
 3. Versleep de programs in de volgorde zoals u wilt dat uw patient ze ziet. 
 4. Klik "Bewaar wijzigingen"

Tip: bekijk snel de instellingen van de programma's binnen een toegewezen programmacode 

Wanneer u een actief programma bekijkt in de programmabewerker, klik op "Instellingen". U zult nu gemakkelijk toegang hebben tot de instelling van elk programma binnen deze programmacode. 

Contact opnemen? Bericht sturen aan Physitrack Bericht sturen aan Physitrack